Technický dozor investora

Úkolem  technického dozoru investora (TDI), je zajistit odborný dohled nad prováděnou zakázkou a co nejvyšší kvalitu stavebních prací v souladu s ČSN, platnou legislativou a technologickými postupy.

Kontrolujeme financování stavby, fakturaci a podklady k ní, hlídáme harmonogram projektu a posuzujeme nutnost případných víceprací. Posuzujeme kvalitu projektu, hledáme možné úspory. Vše vykonáváme pečlivě a poctivě ke spokojenosti zákazníka.

Díky službě technického dozoru stavebníka  ušetříte svůj čas, své investice a mnohdy i nervy při jednání se stavební firmou. Částka za prováděnou kontrolu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou stavby a případných oprav v budoucnosti.

 

 

Ceník technického dozoru investora

Tato služba hodně závisí na typu a náročnosti stavby a dalších parametrech. S naší cenou se pohybujeme v rozmezí 2 - 4 % z výrobních nákladů. Samozřejmě se vždy domluvíme na konkrétní ceně.

 

Prohlédněte si naše reference:

Stavební dozor není technický dozor

Stavební dozor vykonává odborný dohled nad osobou vykonávající stavbu svépomocí. Tento dohled nařizuje stavební zákon.  Stavební dozor je spoluzodpovědný za dodržování bezpečnosti práce, technických požadavků na výstavbu, soulad prostorového polohy stavby a dodržování výstavby dle schválené stavební dokumentace od stavebního úřadu- dle znění stavebního zákona.

Kdo může vykonávat stavební dozor?

Stavební dozor nemusí mít autorizaci ČKAIT. Může ho vykonávat osoba s dostatečnou praxí ve výstavbě dle stavebního zákona.

Technický dozor investora, na rozdíl od stavebního dozoru, nenařizuje stavební zákon. Vykonává dohled na stavbou, pokud stavebník realizuje stavbu pomocí odborné firmy. Povinnosti TDI jsou kontrola prostorové polohy stavby, dodržování technologických postupů při stavbě, její soulad s projektovou dokumentací, kontrola fakturací apod. TDI nemusí mít autorizaci ČKAIT. Stavební zákon nestanovuje u TDI stavební vzdělání ani délku praxe, v podstatě ho může vykonávat kdokoliv.