• Category :
Technický dozor investora - Cakovice
DOHLÉDNEME NA VAŠI STAVBU

Stavební a technický dozor investora

Reference
FINANCE & HARMONOGRAM POD KONTROLOU

Zajistíme odborný dohled nad prováděnou zakázkou

Úkolem technického dozoru investora (TDI) je zajistit odborný dohled nad prováděnou zakázkou a co nejvyšší kvalitu stavebních prací v souladu s ČSN, platnou legislativou a technologickými postupy.

Kontrolujeme financování stavby, fakturaci a podklady k ní, hlídáme harmonogram projektu a posuzujeme nutnost případných víceprací. Posuzujeme kvalitu projektu, hledáme možné úspory. Vše vykonáváme pečlivě a poctivě ke spokojenosti zákazníka.

Díky službě technického dozoru stavebníka  ušetříte svůj čas, své investice a mnohdy i nervy při jednání se stavební firmou. Částka za prováděnou kontrolu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou stavby a případných oprav v budoucnosti.

Proč stavební dozor není technický dozor?

Stavební dozor vykonává odborný dohled nad osobou vykonávající stavbu svépomocí. Tento dohled nařizuje stavební zákon.  Stavební dozor je spoluzodpovědný za dodržování bezpečnosti práce, technických požadavků na výstavbu, soulad prostorové polohy stavby a dodržování výstavby dle schválené stavební dokumentace od stavebního úřadu – dle znění stavebního zákona. Stavební dozor nemusí mít autorizaci ČKAIT. Může ho vykonávat osoba s dostatečnou praxí ve výstavbě dle stavebního zákona.

Technický dozor investora, na rozdíl od stavebního dozoru, nenařizuje stavební zákon. Vykonává dohled na stavbou, pokud stavebník realizuje stavbu pomocí odborné firmy.

VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
Technický dozor investora stavba domu

TDI – stavba rodinného domu

technický dozor rekonstrukce paneláku

TDI – rekonstrukce panelového domu Praha

Technický dozor rekonstrukce domu

TDI – Rekonstrukce rodinného domu

Těšíme se na Váš projekt